Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring (Incl. NHG)


Bij de aan- of verkoop van een woning wordt steeds meer om een bouwkundig rapport gevraagd. Met een dergelijk rapport staat u in het kader van een onderzoeks- en meldingsplicht juridisch sterker. Kortom, een bouwkundige keuring is om een volledig inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van de woning en de eventuele (herstel)kosten. Zo weet u wat u aankoopt ! Bovendien zijn al onze rapportages voorzien van de NHG bijlages.

Zo schrijft artikel 7:17 van het BW voor dat de koper een woning mag verwachten die voldoet aan de eigenschappen voor normaal gebruik. Indien de koper bijzondere eigenschappen wil (b.v. rustige omgeving), dan moet hij dat duidelijk aangeven.

Men doet er goed aan een deskundige van Bouwkundig Adviesbureau Nuwolt naar de woning of het bedrijfspand te laten kijken.

De keuring wordt op een reële manier uitgevoerd, uiteraard waarschuwt de bouwkundige u wel voor gebreken en tekortkomingen van de woning. U wordt door ons geïnformeerd over de conditie, kwaliteit, afwerking en onderhoud van de woning met de mogelijk direct en op/of op termijn hieraan verbonden herstelkosten. Voor u als aanvrager van een aankoopkeuring is het rapport een uitstekend uitgangspunt om te beslissen de woning c.q. bedrijfspand wel of niet te kopen, of om over de prijs te onderhandelen.