Expertise

Expertise


Een Expertise is een onafhankelijk specialistisch onderzoek naar een geconstateerd gebrek of schade of het vermoeden hiervan. Vaak is ook sprake van een geschil tussen partijen, waardoor om een deskundige mening wordt gevraagd. In het inspectierapport worden de geconstateerde gebreken nauwkeurig beschreven en middels een foto-reportage onderbouwd.

Voor taxaties kunt u terecht bij onze partner Van den Berg Taxaties