Funderingsonderzoek

Funderingsonderzoek


Een funderingsonderzoek heeft als doel is het vaststellen van de opbouw van de funderingsconstructie en het inventariseren van de huidige kwaliteit van het funderingsmateriaal. Een funderingsonderzoek is in de praktijk vaak het eerste deel van het herstel, waarna een plan kan worden opgemaakt. Het is daarbij de kernvraag of er een totaal of gedeeltelijk herstel aan de orde is.

De huidige funderingstechnieken hebben voor de meeste problemen een oplossing. Toch staat elk funderingsprobleem op zich en het herstel daarvan zal afhangen van vele plaatsgebonden situaties. Met name bij monumentale gebouwen is een gedegen funderingsonderzoek aangewezen.
Verzakkingen van het metselwerk, klemmende deuren, slecht sluitende ramen zijn vaak de eerste signalen dat er iets mis is. In de meeste gevallen voeren wij funderingsonderzoeken zelf uit. Echter in enkele gevallen waarbij u moet denken aan diverse zware graafwerkzaamheden, schakelen wij de hulp in van derden. Het is zeer belangrijk dat u e.e.a. nauwlettend volgt en er zo snel mogelijk een specialist bijhaalt die u de weg wijst en verder helpt in deze ingewikkelde materie. .