Vocht-inspectie

 

Vocht-inspectie)


Er zijn vele mogelijke oorzaken van vochtproblemen en voor de daar vaak aan ten grondslag liggende schade aan bouwmaterialen denkbaar. Omdat de beschikbare technieken en methoden voor het verhelpen van de problemen divers zijn en bovendien afhangen van de gebruikte bouwmaterialen, is een analyse van problemen, oorzaken en de situatie ter plaatse nodig om tot een goed (reparatie) advies te komen.

Bouwkundig Adviesbureau Nuwolt heeft kennis, ervaring en apparatuur in huis om die analyse voor u te verrichten. Zowel voor kelders als gevels en voor een scala aan bouwmaterialen.

Inspectie

 • De eerste stap is in de meeste gevallen een visuele inspectie ter plaatse door een specialist. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de oorzaken en gevolgen dan reeds duidelijk wordt. Zoveel mogelijk informatie wordt verzameld, zoals: .
  • - wat is de constructie? - welke bouwmaterialen zijn toegepast?
   - wat is de aard en omvang van de problemen?
   - is sprake van grondvocht, doorslag, hygroscopisch vocht, optrekkend vocht, condensvocht?
   - is er schade en welke dan?
   - waar bevindt zich de grondwaterspiegel? drainage nodig?
   - kan van buitenaf worden gewerkt of van binnenuit het gebouw?
  • Tijdens de inspectie worden tevens de wensen van de opdrachtgever geïnventariseerd, zoals: - is wandafwerking en isolatie gewenst?
   - is sprake van een nieuwe bestemming van de ruimte en welke?
  • Aanvullend kunnen ter plaatse metingen worden verricht met een elektro indicatie meter en de calcium carbid meter, ter bepaling van vochtpercentages en penetratiehoogtes van vocht.
   Analyse
  • Vervolgens worden de bevindingen geanalyseerd. Bestudering van eventueel beschikbare bouwtekeningen helpt daarbij. Het probleem en de achterliggende oorzaak wordt ontrafeld..

  Advies en rapportage
 • In de meeste gevallen kan dan een onderbouwd advies over de te nemen maatregelen worden opgesteld. In sommige gevallen zijn nadere metingen en onderzoek nodig, zoals echoscopisch of laboratorium onderzoek. Of aanvullende boormonsters om de aanwezigheid van zouten te traceren.
 • Het advies wordt in een heldere en bondige rapportage samengevat. Geadviseerde werkmethoden, bereikbaarheid, tijdsaspecten en eventuele alternatieven komen aan de orde.

  Prijsopgave
 • Tenslotte wordt een vrijblijvende begroting voor het oplossen van het probleem aan het advies gekoppeld..

  In de meeste gevallen is dit advies en prijsopgave kosteloos. In andere gevallen, of indien nadere metingen en onderzoek noodzakelijk blijken, wordt daarvoor tevoren prijsopgave verstrekt.